Wilt u graag leren hoe uw bedrijf nog meer kan beteken voor de mens, het milieu en de maatschappij? En wilt u graag weten hoe u duurzaam ondernemen in uw bedrijf kunt passen? Dan is een MVO training precies waar u naar op zoekt. Tijdens deze training krijgt u inzicht in alle mogelijkheden die MVO met zich meebrengt.

Doelgroep MVO trainingen

MVO trainingen zijn bedoeld voor zzp’ers, managers, projectleiders en andere professionals die graag aan boord gaan van deze trein en duurzaam ondernemen gaan invullen in hun bedrijf. Na de MVO training weet u precies wat maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoudt, wat u er mee kan doen en hoe u dat doet. U krijgt kennis over nieuwe businessmodellen en de vormen waarmee MVO binnen een organisatie toegepast kan worden.

Resultaten van MVO training

Na het volgen van een MVO training heeft u heel wat kennis opgedaan. De volgende punten heeft u dan onder de knie:

  • U weet wat duurzaam ondernemen is en wat duurzaamheid inhoudt.
  • U weet welke mogelijkheden en uitdagingen duurzaam ondernemen voor u heeft.
  • U heeft een eigen visie op het duurzaam ondernemen in uw eigen organisatie.
  • U weet welke richtlijnen en instrumenten voor u relevant zijn.
  • U weet hoe u een nulmeting moet maken, een MVO-beleid moet opzetten en deze implementeren.
  • U weet welke mensen en middelen bij het duurzaam ondernemen betrokken moeten worden om dit succesvol vorm te geven.
  • U heeft voor uw organisatie een advies rapport geschreven over duurzaam ondernemen.

Groei en innovatie

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt de nadruk gelegd op de drie P’s: people, planet en profit en hier wordt tijdens activiteiten bewust waarde aan toegevoegd. Bedrijven moeten constant een balans zoeken tussen deze drie en hoe die in de organisatie passen. Daarnaast kunnen bedrijven kijken naar nieuwe marktkansen en kijken naar innovatie en groei met het oog op winst voor de mens, milieu en de maatschappij.