Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De afkorting MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven en organisaties de verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor maatschappelijke problemen. Denk hierbij aan klimaatverandering, luchtvervuiling, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. Door MVO toe te passen willen bedrijven er voor zorgen dat deze problemen niet groter worden en zelfs oplossingen bij te dragen.

De drie P’s van MVO

Er zijn drie kernbegrippen bij MVO die centraal staan en waar tussen een goede balans moet worden gevonden. Deze begrippen zijn People, Planet en Profit: de drie P’s. People kijkt naar de welzijn van alle medewerkers bij het bedrijf, maar kijkt ook naar de maatschappij als een geheel. Planet is bedoeld om er voor te zorgen dat alle bedrijfsactiviteiten binnen ecologische voorwaarden plaatsvinden, denk aan afval scheiden en letten op het energieverbruik. Als laatste is er Profit, waarbij niet alleen naar de financiële prestaties wordt gekeken, maar ook naar de economische effecten.

Bedrijven groeien

Wanneer bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen richten zij hun activiteiten bewust op het toevoegen van waarde aan de drie P’s: people, planet en profit. Het is van belang hierin steeds opnieuw een balans te zoeken en de dialoog aan te gaan met stakeholders. Daarnaast kunnen ze nog een stap verder gaan door zich te richten op nieuwe marktkansen, innovatie en groei met winst voor de mens, milieu en de maatschappij.

Uitgangspunten MVO

Wat is MVO? Maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt met een aantal uitgangspunten. De uitgangspunten van MVO zijn als volgt:

  • MVO is een allesomvattende visie op het ondernemerschap. Bedrijven creëren hierbij waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied.
  • In alle bedrijfsprocessen zit MVO verankerd. Er wordt dus bij iedere beslissing een afweging gemaakt van de stakeholderbelangen.
  • MVO is geen eindbestemming, maar een proces waarvan de doelen constant worden veranderd met elke beslissing die het bedrijf maakt.